facebooktwittermail

EU:s skyddsmärke okänt för de flesta

Bryssel

EU:s märkning för skyddat ursprung är för okänt och byråkratin för stor, enligt EU-kommissionen. Och den kampanj som ska öka kännedomen om märket känner svenska myndigheter inte till.

J maj ska EU-kommissionen dra igång en kampanj i sociala medier som ska göra konsumenter i Europa mer medvetna om det märket skyddad ursprungsbeteckning.
J maj ska EU-kommissionen dra igång en kampanj i sociala medier som ska göra konsumenter i Europa mer medvetna om det märket skyddad ursprungsbeteckning.

Enligt en ny undersökning från EU-kommissionen känner konsumenterna mer till märkningen för rättvis handel och ekologiskt jordbruk än EU:s märkning för skyddat ursprung.

Särskilt i Sverige är konsumenterna omedvetna. Medan 86 procent känner till märket för Rättvis handel känner bara 8 procent till märket för Skyddad ursprungsbeteckning.

– Man borde blåsa liv i det här. Vi har väldigt bra livsmedel och intressanta produkter för att lyfta Sverige och svensk gastronomi, säger Kristina Sjölin på Livsmedelsverket, på Livsmedelsverkets internationella avdelning.

Nu i maj ska EU-kommissionen dra igång en kampanj i sociala medier som ska göra konsumenterna i Europa mer medvetna om det gulröda märket skyddad ursprungsbeteckning. Men frågan är om det kommer att synas i Sverige. Varken Livsmedelsverket eller Jordbruksverket känner till någon kampanj.

– Den kampanjen har jag inte hört talas om, säger Annelie Rosell på Jordbruksverket, som har outnyttjade pengar till organisationer som vill informera om den höga kvaliteten på EU:s produkter.

Få specifika skyddade

När en produkt får märkningen från EU skyddas den från kopiering och märkningen leder ofta till en utveckling av den lokala ekonomin när intresset ökar för lokalt producerade produkter från lokala råvaror. Det går ofta att ta mer betalt för märkta produkter.

Av totalt 3 351 ursprungsmärkta produkter i EU är dock bara 11 från Sverige. Ansökan om ytterligare två produkter har skickats till EU-kommissionen. Och i Livsmedelsverkets diarium finns spår av ytterligare fyra. Regeringens mål är att det 2020 ska finnas 15 produkter med skyddad beteckning i Sverige.

Men enligt en kartläggning för några år sedan finns det över 100 livsmedel som är specifika för Sverige eller regioner i Sverige.

Tar tid och kraft

Att inte fler produkter ansöker om EU:s skyddsmärke beror dels på att de redan har ett starkt vanligt varumärke, som ägs av tillverkaren. Märket ger rätt för nya tillverkare i aktuellt område som uppfyller kriterierna att ta upp produktionen.

Det tar också mycket kraft och tar lång tid att få igenom en ansökan. En ansökan som inte möter motstånd tar i medel två år innan den går igenom. Blir det motstånd tar det i medel 3,5 år. EU-kommissionen är väl medveten om den långa byråkratin och vill korta handläggningstiderna.

Det är också långt ifrån säkert att märket innebär en succé. Det har inte blivit ett omedelbart uppsving för brödet Upplandskubb, som fick skyddad ursprungsbeteckning 2014.

– Det är väldigt gott. Jag åt det som barn, och har bakat det själv, men försäljningen är småskalig och hantverksmässig, säger Kristina Sjölin på Livsmedelsverket i Uppsala.

Ursprungsmärkena

Det finns tre skyddsmärken för livsmedel inom EU.

SUB - Skyddad ursprungsbeteckning. För skyddade ursprungsbeteckningar finns stränga krav. Där ska både råvaruproduktion, bearbetning och beredning av produkten ske inom ett avgränsat område

SGB – Skyddad geografisk beteckning. Antingen produktion, bearbetning eller beredning sker inom det geografiska området. Råvarorna kan komma från annan plats.

GTS – Garanterad traditionell specialitet. Är skyddade recept på traditionella produkter där namnen använts i minst trettio år. GTS får användas av var och en som följer receptet.

Källa: Livsmedelsverket.

Skyddade svenska livsmedel      

Produkt, status,märkning

Hånnlamb, Registrerad, SUB

Kalix Löjrom, Registrerad, SUB

Upplandskubb, Registrerad, SUB

Bruna bönor från Öland, Registrerad, SGB

Skånsk spettkaka, Registrerad, SGB

Svecia, Registrerad, SGB

Svensk vodka, Registrerad, SGB

Svensk akvavit, Registrerad, SGB

Svensk punsch, Registrerad      SGB

Hushållsost      Registrerad      GTS

Falukorv          Registrerad      GTS

Wrångebäcksost                    Inlämnad         SUB

Vänerlöjrom      Inlämnad         SUB

Kalvdans från Västgötaslätten  Planeras         

Polkagrisar från Gränna           Planeras         

Vit saltgurka från Östergötland Planeras         

Värmländskt skrädmjöl            Planeras

Källa: Livsmedelsverket.