facebooktwittermail

EU:s revisorer sätter hoppet till skogsstrategin

Just som EU:s medlemsländer gör sig redo att diskutera en ny skogsstrategi på ministernivå presenterar EU:s revisorer en rapport om den gamla. 

Stig genom gammal skog.
Europeiska revisionsrätten tycker EU måste bli bättre på att leva upp till sina egna ambitioner för skogen. FOTO: MARIE

Varken timmerförordningen eller de medel som slussas ut till skogsägare via landsbygdsprogrammet gör den skillnad de hade kunnat göra om medlemsländerna ställt tydligare krav och EU-kommissionen kontrollerat efterlevnaden bättre, menar Europeiska revisionsrätten i sin rapport om EU:s skogsbruksstrategi som gick ut 2020.