facebooktwittermail d

EU:s revisorer sätter hoppet till skogsstrategin

Just som EU:s medlemsländer gör sig redo att diskutera en ny skogsstrategi på ministernivå presenterar EU:s revisorer en rapport om den gamla.