facebooktwittermail d

EU:s mål kräver mer skog

Skogen inom EU räcker inte till om målen för förnybar energi ska uppfyllas. Det kommer att fattas minst 300 miljoner kubikmeter.

Träråvara utgör i dag omkring hälften av all förnybar energi inom EU. Och behoven av träråvara kommer att öka enormt om EU vill uppfylla sina miljömål. Enligt projektet EU-wood kommer efterfrågan att överstiga tillgången någon gång mellan 2015 och 2020.

- Det är en betydande utmaning för Europa, men den går att lösa om den politiska viljan finns, menar Ragnar Jonsson, forskare på forskningsprogrammet Future Forests på SLU och ansvarig för delprojektet Svensk skogssektor i ett globalt sammanhang.

Sverige ligger före


Inom EU är målet att de förnybara energikällorna ska stå för 20 procent till 2020. Det målet uppfyller Sverige med hästlängder men andra länder har det kämpigare.

- I vissa länder ska det till rätt kraftiga saker för att de ska nå målen. England har en andel förnybara energikällor på 1,3 procent och ska nå 15 procent till 2020. Det kan bli tal om att importera en hel del, vilket man redan gör. Inte minst pelletsimporten har ökat väldigt kraftigt.

Sverige ligger på över 40 procent och har som mål 49 procent och det är högst sannolikt att vi uppnår det målet, påpekar Ragnar Jonsson.

70 procent från skog


2010 var den totala tillgången på träråvara inom EU omkring en miljard kubikmeter. 70 procent kommer från skogsmark och 30 procent kommer från annan mark, skogsindustrins biprodukter och från återvinning.

Mest skogsresurser finns det i Skandinavien. Men det finns mycket skog på andra ställen också.

- Till exempel Tyskland har ett väldigt stort virkesförråd, lika stort som Sverige. Men där blir utbudet av vedfiberråvara inte lika stort eftersom de driver olika former av kontinuitetsskogsbruk i stället för trakthyggesbruk av svensk modell.

Minska förbrukningen


Ragnar Jonsson anser att det bästa sättet att nå EU:s mål kan vara att minska den totala energiförbrukningen.

- Energiförbrukningen har börjat minska inom EU, så där finns det ett visst hopp. Och det visar att sambandet mellan BNP-tillväxt och energiförbrukning är brutet.

För att öka tillgången på råvara finns, enligt forskarna, några vägar att gå.
- Det finns förslag i rapporten som är lite känsligt i Sverige om ett intensivare skogsbruk.

Vissa områden skulle behövas odlas mer intensivt medan andra områden avsätts helt för naturvård. Man diskuterar också att större delar av trädet ska användas och att vi ska få fram mer träråvara från landskapsvård.

- Återvinningen av träfiber kan öka rejält och vi kan också arbeta med att öka andelen trädslag med kort omloppstid som till exempel poppel, säger Ragnar Jonsson. Härje Rolfsson