facebooktwittermail d

EU-förslaget en attack på svenska skogsägare

Äganderätten och ekonomin är hotad om förslaget om att skydda 30 procent av all mark går igenom, skriver Europaparlamentarikern Emma Wiesner (C).

FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Det nordiska skogsbruket innehåller många lösningar på den stora hållbarhetsomställning vi står inför. Biodrivmedel snabbar på transportsektorns omställning, förnybar råvara från skogen ersätter olja i allt från plast- till textilproduktion och ökat byggande i trä binder koldioxid.

Med rätt politik kommer skogen fortsätta att generera natur- och klimatnytta i generationer framöver. Därför ser jag med stor oro på hur krafter i Europaparlamentet och EU-kommissionen vill försvåra för det svenska skogsbruket.

Just nu förhandlas flera frågor på EU-nivå som kan komma att få stor effekt på det svenska skogsbruket.

Bland dessa finns taxonomin, EU-kommissionens förslag till strategi för biologisk mångfald, nya regler för hållbar bioenergi samt nya regler för mark­användning.

Taxonomin är tänkt att styra investeringar till hållbara verksamheter. Grundtanken är bra men i det senaste förslaget från EU-kommissionen är det svenska skogsbruket hotat. Investeringar i skogen anses helt enkelt inte vara hållbara, vilket skulle vara kraftigt negativt för bioekonomins och samhällets omställning.

Strategin för biologisk mångfalds anslag, att vi ska stärka och öka den biologiska mångfalden i EU, är rätt och viktigt. Men även här går krafter i kommissionen och parlamentet fel. Det föreslås att 30 procent av all mark i EU ska skyddas och att 10 procent ska skyddas strikt, där vissa vill att det strikta skyddet ska innebära förbud mot all mänsklig aktivitet förutom fågelskådning och fotografering.

Att föreslå att skydda så här stora ytor med så strikt skydd är inget annat än en stor attack på äganderätten, det svenska hållbara skogsbruket och alla de skogsägare som gör allt för att förvalta sin skog hållbart.

När jag nyligen frågade EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans vad han har att säga till alla skogsägare som han menar inte brukar sin skog hållbart var hans svar en besvikelse. I stället för att erkänna den natur- och miljötjänst som skogsägare gör fortsatte han hävda att skogsbruket måste styras hårdare för att skapa miljötjänster. Det mest oroande är synen på att bruka mark och använda skog. I en hållbar ekonomi kan det inte vara så att strikt skydd, där resurser inte får användas, är det som anses vara hållbart. I ett socialt, miljömässigt och ekonomisk hållbart samhälle nyttjar och brukar vi marken och skogen eftersom det är enda sättet att få fram livsmedel, produkter och råvaror som kan ersätta dagens fossila industri.

Kommissionen och EU-lagstiftningen kan inte utgå ifrån att brukande av mark och skog är farligt utan varje land måste få göra sin bedömning av ett ansvarsfullt nyttjande.

Principen om att skogen inte är en EU-fråga måste respek­teras. De geografiska förutsättningarna varierar kraftigt över vår kontinent och brukandet av skog lämpar sig därför inte att reglera på EU-nivå. Denna princip måste försvaras och skogspolitiken ligga kvar hemma i Sverige.

Den negativa inställning som finns både i parlamentet och i kommissionen till bioekonomi och skogsbruk är oacceptabel.

Emma Wiesner (C)

Europaparlamentariker