facebooktwittermail d

EU:s bönder leds av dansk

Martin Merrild vald till att leda den europeiska bondelobbyn.

Copa, de europeiska bondeorganisationernas paraplyorganisation i Bryssel, har fått en ny ordförande. På torsdagskvällen valdes Martin Merrild, som leder Danmarks motsvarighet till LRF, Landbrug & Fødevarer.

Förenkling av EU:s regelverk är högsta prioritet för dansken, enligt ett pressmeddelande från Landbrug & Fødevarer.

Martin Merrild har en gård på 140 hektar på Västjylland där han bland annat föder upp 2 200 avelsminkar och 600 000 slaktkycklingar.