facebooktwittermail d

Europeiska timmerpriser trendar nedåt

Index för de europeiska sågtimmerpriserna har varit vikande sen 2014. Allra mest har priserna gått ned i bland annat Finland och Norge.

Index för de europeiska priserna på sågtimmer har sjunkit sedan 2014, men ligger fortfarande 10 procent över genomsnittsnivån för perioden 1999-2016.
Index för de europeiska priserna på sågtimmer har sjunkit sedan 2014, men ligger fortfarande 10 procent över genomsnittsnivån för perioden 1999-2016. FOTO: WOOD RESOURCE QUARTERLY

Under tredje kvartalet 2016 nådde index för det europeiska sågtimmerpriset, ESPI, sitt lägsta värde på sex år med 83,40 euro per kubikmeter. Det rapporterar Wood Resource Quarterly, WRI.

De senaste två åren har priserna på sågtimmer fallit mer i Europa än i någon annan region i världen.

Orsaken är sjunkande efterfrågan på virke på vissa marknader och lägre priser generellt både på inhemska och exportmarknader. Allra mest har priserna sjunkit i Finland, Norge, Polen, Österrike och Estland.

Minskad timmerhandel

Sjunkande efterfrågan på sågade varor har också lett till minskad timmerhandel i Europa.

WRI uppskattar att den totala handeln med barrtimmer under 2016 blir 12 procent lägre än 2015, vilket innebär den lägsta nivån sen den globala krisen 2008 och 2009. Norge, Frankrike, Ukraina och Lettland är några av de länder som haft de största exportminskningarna under året.

Men även om index för sågtimmerpriset sjunkit sedan 2014 ligger det fortfarande 10 procent över genomsnittsnivån för perioden 1999-2016.