facebooktwittermail d

Europeiska mjölkproduktionen fortsätter att sjunka

Fortsatt minskad mjölkproduktion i Europa just nu men den kommer i kapp i slutat av året. Det spår EU-kommissionen i en färsk analys.

Mjölkproduktionen i Europa fortsätter att minska men den förväntas komma i kapp i slutet av året. Det skriver EU-kommissionen i en färsk analys.
Mjölkproduktionen i Europa fortsätter att minska men den förväntas komma i kapp i slutet av året. Det skriver EU-kommissionen i en färsk analys. FOTO: URBAN BRÅHDE

Den europeiska mjölkproduktionen fortsätter att minska. Färska siffror från statistikorganet Eurostat visar att i januari 2017 uppgick produktionen till 12 400 tusen ton inom EU 28. För januari 2016 var den siffran 12 690 tusen ton, vilket är en minskning med två procent. År 2014 uppgick produktionen i januari månad till 12 158 tusen ton i EU 28, och i januari 2015 till 12 044. Det var framför allt i de stora producentländerna Tyskland och Frankrike som produktionen föll, med 114 000 ton i Tyskland och med 126 000 ton i Frankrike. I Sverige sjönk den med 6 000 ton från 249 000 ton till 243 000 .

Men i en färsk prognos för hur mjölkproduktionen kommer att utvecklas tror EU-kommissionen att den kommer att öka med 2 procent totalt under året, men att ökningen kommer under de två sista kvartalen. Samtidigt uppskattar kommissionen att antalet mjölkkor kommer att minska med 380 000 djur som en följd av att Nederländerna inför hårdare restriktioner för utsläppen av fosfor. Den minskningen kommer dock volymmässigt att kompenseras av bättre avkastning.

Analysen förutsätter dock att avräkningspriset till mjölkbönderna inte sjunker drastiskt, vilket framför allt beror på hur det globala utbudet av mjölk utvecklas. Här tror EU att produktionen kommer att öka i USA och på Nya Zeeland under året, men att den nuvarande starka efterfrågan på ost och smör kan kompensera för nedåtgående priseffekter.

Även storleken på EU s lager med skummat mjölkpulver (SMP), och om EU kommer att kunna sälja av dessa har inverkan på priset. Kommissionen konstaterar vidare att det som håller mjölkpriset under armarna just nu är priset på smör och grädde.

Produktion mjölk i tusen ton januari månad:

EU-28

2017 - 12 400

2016 - 12 690