facebooktwittermail d

Europas marker på väg att ätas upp

252 hektar mark byggs över varje dag i EU. Det måste stoppas, anser EU-kommissionen.

Växande städer och en ständigt utvidgande infrastruktur äter upp Europas mark. Mellan 2000 och 2006 bebyggdes 920 kvadratkilometer mark om året.

I vissa regioner växer andelen anlagd eller artificiell mark, det vill säga mark som inte är ren natur och inte används för jord- eller skogsbruk, snabbt.

Nederländerna, Danmark och Spanien tillhör de länder där trycket på mark är hårt.

Sverige har en mycket låg andel artificiell mark, bara 1,4 procent och på nationell nivå sker det lite omvandling av mark.

Oro över mindre mark

I hela EU är andelen anlagd mark 4,4 procent. Det låter kanske lite men EU-kommissionen oroas av förlusten av jordbruksmark och outnyttjad mark.

Enligt en uträkning går fyra miljoner ton vete om året förlorad på grund av att potentiell jordbruksmark bebyggs. Täckt mark försvårar också vattenavrinningen vilket leder till översvämningar.

Samtidigt är fler bostäder, industrier och transportleder viktiga för den ekonomiska utvecklingen i unionen. En balans mellan behoven måste hittas.

Goda exempel på hur man kan utnyttja redan bebyggd mark bättre och uppmuntra till effektivare markanvändning lyfts fram i en rapport från EU-kommissionen.

Pris för att bygga

I Tjeckien och Slovakien har man satt ett pris på att bygga på värdefull jordbruksmark. Marken är graderad och de finaste jordarna måste man betala extra för om man vill använda dem till något annat än jordbruk.

Nationella experter konstaterar dock att priset är så lågt att det inte verkar avskräckande på investerare. Tjeckiens bästa jordbruksmark finns kring huvudstaden Prag, men där är också behovet av mark att bygga på som störst.

En handfull länder har riktlinjer för hur mycket mark som får omvandlas varje år, men de tas på olika stort allvar.

EU-kommissionen vill ha en gemensam EU-lagstiftning för att skydda bland annat jordbruksmark. Ett lagförslag presenterades 2006 men det har mött motstånd både i EU-parlamentet och bland medlemsländerna.