facebooktwittermail d

Europa målet för premiumvodkan

Premiumvodka står sig bättre i konkurrensen än billigare vodka. Det menar företaget Svensk Export Vodka AB, som satsar på marknaderna i bland annat Tyskland och Storbritannien.

FOTO: ABSOLUT VODKA

Svensk Export Vodka AB hette förut Svensk Vodka i Mo­tala och började sin sprittillverkning 1996. Deras vodka görs på 96-procentigt destillat från Lantmännen Reppe och späds ut till 40 procent med vatten från Vättern.