facebooktwittermail d

Vill se ökad användning av renat avloppsvatten

EU-kommissionen säger att vattenbristen kan omfatta en stor del av kontinenten om några år, och förespråkar därför bland annat en kraftig ökning av återanvändningen av renat avloppsvatten inom jordbruket.