facebooktwittermail d

EU vill sänka direktstöden dramatiskt

EU-kommissionen föreslår enligt läckta handlingar en dramatisk sänkning av direktstöden för den nya sjuåriga programperioden från 2021. Ett maxtak per gård på 60 000 euro, motsvarande cirka 600 000 kronor, är ett av förslagen.

Den stora förklaringen till att EU-kommissionen måste banta jordbruksbudgeten är Storbritanniens utträde ur EU, som ska ske i mars 2019. Storbritannien är en av EU:s stora nettoinbetalare tillsammans med bland annat Sverige.

Men att stödet kan bli så lågt som 60 000 euro kommer som en chock för EU:s bönder, enligt de läckta dokument som nyhetsbrevet IEG Policy läst, enligt Land Lantbruk.

2 000 berörs

Enligt Jordbruksverkets statistik som Land Lantbruk hänvisar till så var det 2 000 lantbruksföretag som fick mer än 60 000 euro i stöd 2016. Av dessa var det 620 som fick mer än 100 000 euro och 50 företag som fick mellan 240 000 och 650 000 euro.

Om två månader ska jordbrukskommissionären och irländaren Phil Hogan ta emot ett förslag på hur CAP ska se ut i framtiden. Irland kommer att bli ett av de länder som kommer att drabbas hårdast av britternas beslut att lämna EU och har som kompensation för detta hoppats på oförändrade stöd.

Som direktstöd räknas gårdsstödet, förgröningsstödet, stöd till unga lantbrukare och nötkreatursstödet.

LÄS OCKSÅ: Då betalas gårdsstödet ut

LÄS OCKSÅ: Stödmottagare valutavinnare

LÄS OCKSÅ: EU-domstolen: Italienska bönder ska betala ränta på böter

PREMIUM: Bubblan och berget hotar mjölkpriset