facebooktwittermail d

EU vill fixa trasig elmarknad

På högsta politiska nivå pågår nu diskussioner inom EU att reformera elmarknaden för att koppla bort påverkan från de extremt höga gaspriserna. 

För Sverige kan det innebära lägre kraftpriser i vinter men också skjuta upp en välbehövd omdaning av vår egen kraftbörs.