facebooktwittermail

EU-upprop för gensaxning

Ett medborgarinitiativ har startats för att göra det enklare att få grödor som tagits fram med genredigering godkända för odling i EU.

Alla genmodifierade grödor bör inte vara lika inför lagen, anser studenterna bakom ett EU-medborgarinitiativ.
Alla genmodifierade grödor bör inte vara lika inför lagen, anser studenterna bakom ett EU-medborgarinitiativ. FOTO: TORILL KORNFELDT

En grupp studenter vid universitetet i nederländska Wageningen har fått sitt medborgarinitiativ om ändrad lagstiftning för växtförädling godkänt av EU-kommissionen. Startsignalen för att samla in minst en miljon namn i minst sju EU-länder har därmed getts. Lyckas initiativet att samla in de nödvändiga namnen måste EU-kommissionen överväga förslagen, men den är inte bunden att följa dem.