facebooktwittermail d

EU-domstolen: Totalförbud mot obedövad slakt okej

Sveriges krav på bedövning före avlivning ser ut att stå stadigt efter domslut i EU-domstolen om rituell slakt.

I Sverige görs inga undantag från kravet på bedövning vid slakt.
I Sverige görs inga undantag från kravet på bedövning vid slakt. FOTO: ANN LINDÉN

Den belgiska regionen Flandern bröt inte mot EU:s krav på religionsfrihet när den införde en lag om att bedövning krävs även vid religiös slakt. Den slutsatsen drar EU-domstolen i ett ärende som kunde ha fått konsekvenser för svenskt djurskyddslagstiftning om domstolen gått på den rådgivande generaladvokatens linje. Han ansåg att ett bedövningskrav strider med EU:s grundlagsstadgade religionsfrihet då det i praktiken betyder att judisk koscherslakt och vissa typer av muslimsk halalslakt inte kan utföras.

Sverige lämnade yttrande

EU-domstolen hävdar tvärtom att det allmänintresse som djurskyddet utgör, och det utrymme som EU:s djurskyddslagstiftning ger för medlemsländer att gå längre än vad det gemensamma regelverket säger, är starkare än rätten att följa religiösa ritualer vid slakt. Då det går att importera kött slaktat enligt religiösa regler hotas inte religionsfriheten, enligt EU-domstolen. EU:s lagstiftning tillåter inte importförbud av kött grundat på att djuren inte slaktats i enlighet med nationella regler.

För Sverige var frågan om ett fortsatt förbud av obedövad slakt så viktig att regeringen lämnade ett yttrande om den svenska tolkningen av lagen till EU-domstolen.

LÄS MER: Toppjurists lagtolkning ifrågasätter svenskt slaktkrav

LÄS MER: Kött från obedövade djur inte ekologiskt