facebooktwittermail d

EU slopar alla tullar för Ukraina

Under ett år kan landet exportera fritt till EU.