facebooktwittermail

EU skärper kraven på brasilianskt kött

LUXEMBURG

All import av brasilianskt hästkött stoppas, och allt kött menat för EU måste testas.

FOTO: SARA JOHANSSON

EU-kommissionen tycker inte att Brasilien gör tillräckligt för att garantera att smittat eller på andra sätt dåligt kött inte når unionen. EUs senaste granskning av den brasilianska köttkontrollen ökade inte förtroendet för de ansvariga myndigheterna och därför skärps nu kraven på den kontroll som måste göras innan kött får skeppas från Brasilien till EU.

– Vi såg många brister i det brasilianska kontrollsystemet, och våra tidigare rekommendationer till Brasilien har inte följts. De brasilianska myndigheterna sa att de skulle följa dem, men verkligheten visar att de inte gjorde det, sa Vytenis Andriukaitis, EU-kommissionär med ansvar för livsmedelssäkerheten, efter dagens möte med EUs jordbruksministrar var över.

Stopp för hästkött

När skandalen briserade i mars införde EU krav på att mikrobiologiska tester ska göras på 20 procent av allt kött på väg till EU. Det kravet skärps nu till 100 procent. Allt kött måste åtföljas av ett dokument som garanterar att det är salmonellafritt.

– Det är förstås mycket svårt att uppnå, men det är nödvändigt, sa hälsokommissionären.

Hästkött från Brasilien stoppas helt och några nya slakterier kommer inte godkännas för export till EU innan en ny granskning gjorts. En sådan ska göras innan årets slut. Vytenis Andriukaitis menar att de senaste åtgärderna skickar ett starkt budskap till Brasilien.

– De måste leva upp till sina plikter, annars får vi se hur vi kan agera på ett mer restriktivt sätt.