facebooktwittermail d

EU ska inte straffa ut klimatåtgärder

EU-kommissionens försök att begränsa biodrivmedel från grödor gör det svårare att nå klimatmålen. Det är kontraproduktivt, skriver Emma Wiesner. 

Skördetröska tröskar vete
Vete är en nödvändig råvara för att producera biodrivmedel, menar Emma Wiesner. FOTO: OLA JENNERSTEN/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

EU måste sluta med sina statliga subventioner till fossil energi och i stället satsa på det förnybara – det gäller inte minst inom jordbrukssektorn. Ska vi ställa om till fossilfritt kan vi inte straffa dem som vill göra rätt.

Vi måste snabbt ställa om samhället för att nå de nödvändiga klimat- och miljömål som vi har satt upp i EU och i Parisavtalet. Det är grunden till den stora revidering av EU:s klimatpolitik som nu görs.

Många verkar tro att landsbygden, jordbruket och skogen kommer att förlora på klimatomställningen, och att det kommer bli svårt att leva och verka på landsbygden när priserna på det fossila höjs. Inget kunde vara mer fel. Landsbygden och de råvaror och produkter som produceras där är snarare en oerhört viktig och avgörande pusselbit i kampen mot det fossila.

Men, för att exempelvis skogen ska räknas som en tillgång i klimatarbetet måste regelverk och lagstiftning värdesätta biobaserade lösningar - såsom biodrivmedel från hållbart odlade grödor, som svenskt vete.

För att vi ska nå våra klimat- och miljömål håller EU-kommissionen just nu på att uppdatera reglerna för de statsstöd som medlemsländer kan ge till klimat, energi och miljö (CEEAG). Enligt de läckta dokument vi har sett gör EU-kommission en del rätt, men de håller på att gå i helt fel riktning när det kommer till grödbaserade drivmedel.

Dessvärre fortsätter utsläppen från transporter att öka årligen (+ 30 procent sedan 1990). I skenet av detta framstår grödbaserade hållbara biodrivmedel som en av de lägst hängande frukterna för att ersätta fossila bränslen till låga kostnader för konsumenter och skattebetalare.

Sådana bränslen kan dock i dagsläget inte konkurrera med fossila bränslen om de inte åtnjuter en skattebefrielse. I Sverige har skattebefrielse för grödbaserade hållbara biobränslen varit ett av de främsta instrumenten för att avsevärt minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn, vilket också har gjort det möjligt för oss att ha en av de lägsta nivåerna av fossilt bränsle i transportsektorn i hela EU.

Först ville EU-kommissionen helt förbjuda länder att skattebefria grödbaserade biodrivmedel, vilket de nu har backat ifrån. Nästa bud är att de nu verkar vilja införa ett tak på hur mycket grödbaserat biodrivmedel som får skattebefrias. Detta tak tolkar vi till att ligga på 7 procent av ett lands drivmedelsmix.

Att begränsa vår möjlighet till att skattebefria grödbaserade biodrivmedel så mycket innebär en kraftig försämring i förutsättningarna att nå våra klimatmål. Än märkligare blir det i skenet av den skärpta reduktionsplikten, det vill säga kravet på ökad inblandning av biodrivmedel i exempelvis diesel och bensin.

Jag har precis ställt en fråga till EU-kommissionen om detta. Varför verkar de vilja försvåra våra möjligheter att nå våra klimatmål?

Nu när Sverige äntligen har fått en landsbygdsminister i Anna-Caren Sätherberg hoppas jag att den här frågan står högt upp på agendan. En fortsatt möjlighet till skattebefrielse är avgörande för vår möjlighet att nå klimatmålen, och för landsbygdens bidrag till den samma.

Emma Wiesner

Europaparlamentariker Centerpartiet