facebooktwittermail

Höga mål för miljövänligare jordbruk

Halverad användning av växtskyddsmedel och ekologisk odling på en fjärdedel av EU:s jordbruksmark. Där vill EU-kommissionen vara om tio år.

FOTO: FABRIZIO BENSCH/REUTERS/TT

Efter veckor av läckor och fram- och tillbakaskjutna avtäckningsdatum presenterades till slut EU-kommissionens förslag på livsmedelsstrategi, kallad Jord till bord-strategin, och dess förslag på en ny strategi för biologisk mångfald, i dag, onsdag. Båda innehåller en rad nya mål för jordbruket.