facebooktwittermail

EU-revisorer: Skyddet för pollinatörer är för klent

Jordbrukspolitiken och lagstiftningen kring växtskyddsmedel måste användas mer för att stoppa minskningen av vilda pollinerare, anser Europeiska revisionsrätten.

EU måste bli bättre på att skydda vilda pollinerare, som humlor, anser Europeiska revisionsrätten.
EU måste bli bättre på att skydda vilda pollinerare, som humlor, anser Europeiska revisionsrätten. FOTO: MOSTPHOTOS

Revisorerna har granskat vad EU-kommissionen gjort för att stärka skyddet av de vilda pollinatörer som uppskattas bidra med ett värde av 15 miljarder euro till det europeiska jordbruket. Det korta svaret är: Inte tillräckligt. De lagverktyg som skulle kunna användas, som den gemensamma jordbrukspolitiken och regelverket kring växtskyddsmedel, utnyttjas inte, och andra initiativ som tagits är inte tvingande för medlemsländerna.

Rekommendationer

Även när lagstiftningen är tydlig och direkt kopplad till pollinerare, som utomhusförbudet av tre neonikotinoider, går det att komma runt med nöddispenser, vilket flera medlemsländer beviljat. EU-kommissionen måste enligt revisionsrätten utvärdera vilka åtgärder som behövs för att stärka skyddet av pollinatörer, integrera det arbetet i den gemensamma jordbrukspolitiken och uppdatera riskbedömningsprocessen för växtskyddsmedel så att större hänsyn tas till hot mot pollinerande insekter.