facebooktwittermail d

EU-revisorer kritiserar ny politik

EU:s revisorer kritiserar förslaget på ny jordbrukspolitik för att öka krånglet för både bönder och myndigheter.

EU:s revisionsrätt sällar sig till den allt större grupp som anser att EU-kommissionens förslag till ny jordbrukspolitik gör ont värre när det gäller byråkrati.

Kommissionens uttalade ambition att förenkla ser revisorerna få konkreta resultat av. Förslaget om att jordbruksstöd endast ska gå till aktiva bönder tillhör de som revisionsrätten anser kommer att öka krånglet till en orimlig nivå för både de som ska få stödet och de som ska administrera det.

Luddigt

Revisionsrätten anser också att förslaget för jordbrukspolitiken efter 2013 inte är tillräckligt resultatorienterat.

Politiken går mer ut på att se till att satta regler efterlevs än att nå utsatta mål.

Det är överhuvudtaget ofta luddigt vad ändamålen med olika stöd är, och hur man ska kunna se om de ändamålen uppfylls, anser revisionsrätten.

Europeiska revisionsrätten har i uppdrag att granska EU:s finanser för att se till att skattebetalarnas pengar används och redovisas på ett korrekt och effektivt sätt.