facebooktwittermail d

EU-parlamentet vill skärpa reglerna för palmolja

Användningen av palmolja i biobränslen bör fasas ut, anser EU-parlamentet.

FOTO: MOSTPHOTOS

Runt 46 procent av den palmolja som importeras till EU används för biobränsleproduktion, enligt EU-parlamentet.

Miljövänliga drivmedel går inte ihop med ohållbart odlade råvaror och därför vill EU-parlamentet se förslag från EU-kommissionen som gör att vegetabiliska oljor som leder till avskogning fasas ut till 2020.

De folkvalda vill också ha hållbarhetsminimikriterier för palmolja som importeras till EU. Uppmaningarna görs i en icke-bindande resolution som inte har någon tvingande effekt.