facebooktwittermail d

EU-parlamentet tar ställning mot glyfosat

För den biologiska mångfaldens skull bör glyfosat inte få förnyat godkännande, anser EU-parlamentet.