facebooktwittermail d

EU-parlamentet stöder nationella gmo-förbud

EU-parlamentet röstade på tisdagen för lagstiftning som ger medlemsstaterna möjlighet att förbjuda odling av genmodifierade grödor.

– Jag gläds åt att medlemsstaterna fått de verktyg de behöver för att inte påtvingas odling av genmodifierade grödor, säger Carl Schlyter, EU-parlamentariker för Miljöpartiet, i ett pressmeddelande.

EU-parlamentet röstade idag för att ett EU-land ska kunna förbjuda odling av gmo-grödor av en rad olika skäl. Det gäller om de hotar miljön, den biologiska mångfalden eller om det inte finns tillräckligt säkra forskningsresultat om konsekvenserna. Länderna kan också förbjuda gmo-grödor om de hotar övrigt jordbruk genom kontaminering och påverkar den lokala ekonomin negativt.

– Vi gröna hade helst sett ett moratorium för nya gmo-grödor, men får nu arbeta för att medlemsländerna lyssnar på folkopinionen om tryggt, miljövänligt och hållbart jordbruk och inte tillåter odling, säger Carl Schlyter.