facebooktwittermail d

EU-parlamentet skeptiskt till krispaket

Åtgärderna är inte tillräckligt för att lösa problemet, anser många EU-parlamentariker.

En två timmar lång diskussion om krisen på jordbruksmarknaden hölls i EU-parlamentet onsdag kväll. Många av de som tog till orda ville se mer gjort för att hjälpa EU:s bönder, men få kom med några mer konkreta förslag på vad som bör göras.

En jordbrukspolitik som är mer anpassad till krissituationer, enklare att hantera för bönderna och en livsmedelskedja där bönderna har en starkare position efterlystes av de folkvalda. Några vill också se höjda interventionspriser. Ingen svensk parlamentariker yttrade sig under debatten.