facebooktwittermail d

EU-parlamentet röstade för begränsat glyfosatgodkännande

EU-parlamentet vill att godkännandet av glyfosat förlängs, men bara med sju år, och med begränsningar för var och hur det får användas.

De folkvalda väljer en medelväg i sitt ställningstagande till växtskyddsmedlet glyfosat. I en resolution som antogs i EU-parlamentet i dag föreslås att ämnet får förlängt godkännande, men med sju år, inte de femton som EU-kommissionen föreslagit.

Begränsad användning

EU-parlamentarikerna vill också ha begränsningar i användningen. Godkännandet ska bara gälla professionell användning, och ska inte få användas i närheten av offentliga parker, lekplatser och trädgårdar.

Bekämpningsmedel med glyfosat ska inte heller få användas när det räcker med integrerat växtskydd, eller för att förbereda mark före skörd.

– Vi ser det här som ett steg i rätt riktning. Vårt jordbruk förblir konkurrenskraftigt, samtidigt som vi skyddar medborgarnas hälsa, sa Giovanni La Via, ordförande i EU-parlamentets miljöutskott, efter omröstningen.

Inget direkt inflytande

EU-parlamentet har inget direkt inflytande över beslutet om glyfosat ska få förlängt godkännande eller inte. Det är medlemsländerna som avgör det, när de röstar om det förslag som EU-kommissionen formulerat. EU-kommissionen kan välja att ta hänsyn till EU-parlamentets synpunkter när den utformar det förslag som medlemsländerna ska ta ställning till.

EU-kommissionen har gjort klart att man kommer att lägga fram ett något annorlunda förslag än det som drogs tillbaka i mars, men när det kommer att ske är ännu oklart. Det gällande godkännandet går ut den sista juni i år.

600-700 ton om året

Glyfosat är det mest använda bekämpningsmedlet i världen, och Sverige. Den svenska försäljningen ligger mellan 600 och 700 ton om året. Det finns inga växtskyddsmedel med glyfosat godkända i Sverige för användning strax före skörd av spannmål.

LÄS MER: Miljöutskott ratar glyfosat