facebooktwittermail d

EU-parlamentet ratar gmo-förbud

De folkvalda uppmanar EU-kommissionen att dra tillbaka förslaget om nationella förbud för användning av genmodifierade grödor.

Som väntat röstade EU-parlamentet för att förslaget om att medlemsländerna ska få förbjuda användning av EU-godkända gmo-produkter skrotas. Både de som är skeptiska till genmodifierat jordbruk överhuvudtaget och de som är positiva till det har enats om att EU-kommissionens förslag är dåligt.

När ärendet debatterades onsdag morgon pekade många på problemen med nationella förbud av varor på den gemensamma marknaden, och också på konsekvenserna för de många europeiska djurbönder som är beroende av importerat genmodifierat foder.

Vill inte dra tillbaka

Medlemsländerna i ministerrådet har inte tagit formell ställning till förslaget, men när jordbruksministrarna diskuterade frågan i somras var skepsisen stor, på samma grunder som EU-parlamentet angivit.

Vytenis Andriukaitis, EU-kommissionär med ansvar för gmo-frågor, var på plats vid debatten i EU-parlamentet. Han hävdade med eftertryck att förslaget inte går emot reglerna för den gemensamma marknaden, och vädjade till parlamentarikerna att inte stoppa beslutsprocessen genom att avvisa förslaget helt.

Vid omröstningen var det miljökommissionär Karmenu Vella som representerade EU-kommissionen i parlamentet. Hans besked var tydligt, EU-kommissionen tänker inte dra tillbaka förslaget.

- Kommissionen kommer att fortsätta diskussionen med Rådet.