facebooktwittermail

Skogsbruket dominerar i spretigt strategiförslag

EU-parlamentet har slagit fast hur de vill att EU:s nästa skogsstrategi ska se ut. Resultatet är bitvis motsägelsefullt.

EU-parlamentet har pekat ut vilken riktning de vill se EU:s skogsstrategi gå. Bitvis åt motsatta håll.
EU-parlamentet har pekat ut vilken riktning de vill se EU:s skogsstrategi gå. Bitvis åt motsatta håll. FOTO: SARA JOHANSSON

Den hållbart brukade skogen lyfts framför den skyddade skogen i en resolution som EU-parlamentet antagit om en ny skogsstrategi för EU. EU-kommissionen planerar att presentera ett förslag nästa år och parlamentets dokument är en viljeyttring från de folkvalda om vad de vill se från kommissionen.