facebooktwittermail d

EU-öppning kan ge sänkt pris vid pump

Tidöpartierna har långt gående planer på att sänka reduktionsplikten. Men nu kommer nya regler som kan bidra till sänkta priser utan att kompromissa med biodrivmedelsinblandningen.

Bensinpump på Cirkle K mack.
Flera kritiker har varnat för att en sänkt reduktionsplikt skulle kunna äventyra hela klimatomställningen. Nu kan ändrade stödregler göra att man både kan sänka priset utan att kompromissa med klimatambitionerna. FOTO: FREDRIK STORK

Det är tidningen Altinget, som bevakar den politiska utvecklingen åt olika beslutsfattare, som uppmärksammar att det inte längre är förbjudet att ge driftsstöd till biodrivmedel som omfattas av reduktionsplikten. Flera länder har olika typer av inblandningsskyldigheter, och här kan nu ett nytt beslut från EU-kommissionen öppna upp för olika typer av driftsstöd. Detta efter ändringar i den delen av statsstödsregelverket som kallas GBER-reglerna.

– Kommissionen uppdaterade delar av stadsstödsregelverket nu i början av veckan, men motsvarande ändring kom redan förra året för de stöd som kommissionen måste godkänna särskilt, men verkar ha gått lite under radarn. Det som har hänt nu är att man har tagit bort det principiella förbudet mot att kombinera ett statsstöd och en inblandningsskyldighet eller kvotplikt, som exempelvis reduktionsplikten i Sverige, även i GBER-reglerna, säger Torbjörn Schiebe, jurist på Energimyndigheten till ATL.

Ändringen öppnar inte automatiskt upp för sänkta priser, men är alltså en möjlighet som Sverige skulle kunna utnyttja, enligt Torbjörn Schiebe.

Sverige hade tidigare skattebefrielse på låginblandade biodrivmedel, men dessa avskaffades i samband med att reduktionsplikten infördes. I dag finns skattebefrielsen endast kvar på höginblandade biodrivmedel, som HVO, rapsbaserade biodrivmedel och E85.