facebooktwittermail d

Hormonkött tillbaka på dagordningen

USA:s hot om att införa strafftullar på livsmedel tvingar EU tillbaka till förhandlingsbordet.

Import av nötkött är en het handelsfråga igen.
Import av nötkött är en het handelsfråga igen. FOTO: JANNE ANDERSSON

Efter nästan tio år är frågan om hormonbehandlat nötkött på väg upp på EU:s dagordning igen. EU-kommissionen sonderar nu terrängen för ett nytt mandat för att inleda förhandlingar med USA. Att släppa på importstoppet är inte aktuellt, understryker EU-kommissionen. Frågan gäller snarast att få USA att inte återinföra de strafftullar på livsmedel från EU som fanns före 2009.

USA har rätt att lägga sådana strafftullar, då EU:s importstopp på nötkött från djur som behandlats med tillväxthormoner bryter mot WTO:s regler. Det anses inte uppfylla de krav på vetenskapliga bevis på risker som gäller för att vara ett godkänt handelshinder enligt Världshandelsorganisationen. EU lyckades blidka USA genom att erbjuda en tullfri kvot på obehandlat nötkött på 45 000 ton.

Minskat värde

Kvoten var dock inte öronmärkt för amerikanskt kött, och sedan överenskommelsen 2009 har en allt större andel av den utnyttjats av andra länder, som Uruguay och Australien. Värdet av kvoten har därmed minskat för amerikanska producenter, och de har pressat sina företrädare för hårdare tag mot EU. Frågan skulle hanterats i samband med förhandlingarna om ett handelsavtal mellan EU och USA, men de planerna gick om intet när frihandelsskeptikern Donald Trump valdes till president. USA:s motsvarighet till handelsminister började vintern 2016 titta närmare på konsekvenserna av importstoppet, den tullfria kvoten och eventuellt återinförda strafftullar.

EU-kommissionen skriver i sin så kallade färdplan, ett dokument som ska informera om nya initiativ och samla in synpunkter på dem, att EU följt överenskommelsen med USA till punkt och pricka. Men det är USA som har trumf på hand och kommissionen säger sig redo att överväga vilka förändringar som kan göras i överenskommelsen för att "lindra USA:s oro".

LÄS OCKSÅ: USA vässar knivarna över hormonkött

LÄS OCKSÅ: Ingen liberalisering av kött och etanol i TTIP