facebooktwittermail

EU-länderna vill tänka längre om taxonomin

Betänketiden för de omdebatterade kriterierna för hållbarhet förlängs med två månader.

Granskog med blå himmel.
Kriterierna för vad som ska få kallas hållbart skogsbruk är det som vållat mest taxonomidebatt i Sverige. FOTO: CECILIA PERSSON

EU:s medlemsländer är inte klara med diskussionerna om de kan acceptera kriterierna för vilka verksamheter som ska betraktas som hållbara investeringar i förhållande till klimatförändringarna. Rådet kommer att be om förlängd betänketid med två månader.