facebooktwittermail

EU-länderna backar ekoplan

Målet om att 25 procent av jordbruksmarken ska vara ekologisk 2030 får stöd av EU:s jordbruksministrar.

Fält med ekologiskt odlad råg.
EU:s jordbruksministrar vill se mer ekologiskt odlad mark, som rågfältet på bilden. FOTO: JOHAN NILSSON/TT

Medlemsländerna välkomnar överlag den handlingsplan för ekologisk produktion och konsumtion som EU-kommissionen lade fram tidigare i år. Men några brasklappar har lagts in i de rådsslutsatser som antogs på måndagens jordbruksministerråd.