facebooktwittermail d

EU-länderna backar ekoplan

Målet om att 25 procent av jordbruksmarken ska vara ekologisk 2030 får stöd av EU:s jordbruksministrar.