facebooktwittermail

EU-länder vill utreda regler kring genredigering

Rättsläget är klart, men konsekvenserna av det oklara, anser EU:s medlemsländer.

Genredigeringstekniken Crispr/Cas9 introducerar inga nya gener i en organism.
Genredigeringstekniken Crispr/Cas9 introducerar inga nya gener i en organism. FOTO: TORILL KORNFELDT

I juli förra året slog EU-domstolen fast att genredigerade grödor ska omfattas av samma regler som genmodifierade grödor. Skiljelinjen går inte mellan introduktionen av främmande gener, som i traditionell genmodifiering, och förändringar i de befintliga generna, som i genredigering, utan mellan vilka förändringar som kan uppstå naturligt och inte.