facebooktwittermail d

EU-länder protesterar mot ändringar i förgröningsstödet

Sverige och 16 andra länder vill inte att växtskyddsmedel förbjuds på ekologiska fokusområden och att minimiperioden för träda förlängs.

FOTO: TOVE NILSSON

17 EU-länder, bland dem Sverige, Danmark, Frankrike, Finland och Storbritannien, tar nu uttryckligen ställning mot vissa av de förändringar i villkoren för förgröningsstödet som EU-kommissionen vill införa.

Störst motstånd

Länderna vänder sig emot de ändringar som väckt störst motstånd i svenska jordbrukskretsar. I dag är det upp till det enskilda medlemslandet att avgöra om det ska vara tillåtet att använda växtskyddsmedel på ekologiska fokusarealer.

EU-kommissionen vill att det förbjuds överallt, vilket de 17 medlemsländerna anser vore kontraproduktivt.

Mindre krångliga

Förlängningen av minimiperioden för träda från sex till nio månader vinner inte heller gehör heller. I ställningstagandet skriver undertecknarna att det kan leda till att höstsådd omöjliggörs i vissa delar av unionen.

De anser också att poängen med förändringarna av förgröningsstödets villkor är att göra dem mindre krångliga att tillämpa, inte att skärpa dem.

Ställningstagandet ska presenteras vid jordbruksministerrådet på måndag. Om det får EU-kommissionen att ändra sina förslag återstår att se. Den officiella ståndpunkten har hittills varit att ändringarna är viktiga för att öka förgröningens miljöeffekt.

Kan stoppas

Väljer EU-kommissionen inte att ändra förslagen kan de stoppas av en kvalificerad majoritet i ministerrådet eller en majoritet i EU-parlamentet.

RELATERAT: Minimal miljönytta med förgröningskrav

RELATERAT: Ny öppning om krav på träda