facebooktwittermail d

EU-kritik mot svenskt djurskydd

Bönder bör få mer avskräckande straff när de bryter mot djurskyddslagen. Det anser EU-kommissionens veterinärer och ifrågasätter svenska myndigheters slapphänthet.

I oktober i fjol var EU-kommissionens Food and Veterinary Office, FVO, på en så kallad General Audit i Sverige. Den genomgripande revisionen kontrollerade hur svenska myndigheter klarar arbetet med att se till att de som har hand om djur inte bryter mot några lagar.

Håller inte med


Att straffen för den som bryter mot lagen inte är tillräckligt avskräckande är en del av FVO-kritiken efter besöket. Malin Engdahl som är kontrollchef på Jordbruksverket tycker dock inte att svenska straff är för veka.

- Sedan är det rättssystemet som sällan utdömer de högsta straffen men det är en annan sak, säger hon.

En statlig utredning tittar på detta område och förändringar kan komma. Annan kritik handlar om att det måste finnas ett system för riskbaserade kontroller. Jordbruksverket arbetar nu med tydligare riktlinjer som troligen träder i kraft i höst.

Bristande utvärdering


Andra anmärkningar är välkänd kritik mot svenska myndigheter. Det handlar bland annat om bristande utvärdering vid djurskyddskontrollerna.
- Det är en svag punkt, säger Malin Engdahl.

Efter FVO-besöket har Jordbruksverket tagit fram en vägledning till länsstyrelserna och ett projekt har påbörjats som syftar till att utveckla en mer effektiv och likvärdig kontroll över hela landet.

Vidare finns ett EU-krav på att kontrollmyndigheterna själva ska kontrolleras, vilket inte sker i Sverige, påpekar FVO. Men i början av mars lämnade en statlig utredning sitt betänkande om just detta och framhöll att det måste finnas pengar till detta.

Kräver stickprov


FVO påpekade även flera brister i myndigheternas kontroll av värphöns. Under senare år har det kommit nya bestämmelser för frigående värphöns men hittills har länsstyrelserna bara inspekterat 40 procent av de 1 700 anläggningarna för att se att reglerna följs.

När det gäller längre djurtransporter hade FVO ett antal påpekanden, bland annat att länsstyrelserna måste göra stickprovskontroller av djurtransporter längs vägarna.

I slutet av mars presenterade Jordbruksverket sin handlingsplan för FVO. En slutlig rapport från FVO kommer troligen inom ett par månader. I november kommer FVO-representanter återigen till Sverige för en uppföljning. Birgitta Sennerdal