facebooktwittermail d

Högre krav på bioenergi i jättepaket om klimatet

EU-kommissionen vill ha striktare regler för när biomassa från skogen får användas.