facebooktwittermail d

Så mycket vill EU-kommissionen skära i jordbruksbudgeten

Jordbruksstöden föreslås skäras ned med runt fem procent.

Under onsdagen kom EU-kommissionens förslag på hur nästa långtidsbudget ska fördelas.
Under onsdagen kom EU-kommissionens förslag på hur nästa långtidsbudget ska fördelas. FOTO: BILDFOKUS

En nedskärning på ungefär fem procent i jordbrukets del av EU:s nästa långtidsbudget föreslås av EU-kommissionen. Direktstöden skärs ned med fyra procent. Nedskärningarna ska täcka en del av de 12 miljarder euro om året som går förlorade när Storbritannien lämnar unionen.

I förslaget som presenterades i dag, onsdag, ingår också att mer av jordbruksbudgeten ska gå till små och medelstora lantbruk. För att förverkliga den ambitionen vill EU-kommissionen se antingen stödtak eller gradvisa minskningar för de största stödmottagarna. Pengarna som sparas där ska gå till mindre gårdar, eller till landsbygdsutveckling.

Mer nationella pengar

EU-kommissionen föreslår också att medlemsländerna finansierar en större del av landsbygdsprogrammet med sina egna pengar. Enligt kommissionens förslag får medlemsländerna också välja att överföra pengar från direktstöden till landsbygdsprogrammet, och vice versa.

Enligt EU-kommissionen bör jordbrukspolitiken i högre grad än i dag uppmuntra ett miljö- och klimatvänligare jordbruk. Miljövillkoren för att få direktstöd bör stärkas, och en betydlig del av landsbygdsprogrammet ska gå till miljö- och klimatåtgärder. Större fokus bör också läggas på rådgivning, kunskapsöverföring och samarbete, anser EU-kommissionen.

Minskad stödklyfta

Skillnaderna i direktstöd mellan EU-länderna ska minskas ytterligare. Alla medlemsländer som har mindre än 90 procent av EU:s medelstöd ska få se skillnaden minska med 50 procent.

I dag utgör jordbruksdelen runt 37 procent av hela långtidsbudgeten.

Inom forskningsbudgeten vill EU-kommissionen lägga 10 miljarder euro på att stötta forskning och innovationer på områdena livsmedel, jordbruk, landsbygdsutveckling och bioekonomi.

EU:s långtidsbudget

Nästa långtidsbudget sträcker sig från 2021 och till och med 2027. EU-kommissionen föreslår en budget som efter förhandlingar antas av medlemsländerna i Rådet. EU-parlamentet kan rösta ja eller nej till Rådets ståndpunkt, men inte ändra i det.

LÄS OCKSÅ: Jordbrukets plats i EU:s långtidsbudget het potatis

LÄS OCKSÅ: Vem vill sjunga med i Sveriges stödrefräng?