facebooktwittermail d

EU-kommissionen luftar Cap-budgetalternativ

En magrare Cap-budget innebär sänkta bondeinkomster, konstaterar EU-kommissionen.

Inför nästa veckas informella toppmöte med medlemsländernas regeringschefer har EU-kommissionen publicerat en sorts förhandsvisning om vad olika alternativ i EU:s nästa långtidsbudget betyder för olika politikområden.

För den gemensamma jordbrukspolitiken, som i dag utgör ungefär 37 procent av EU:s hela budget, testar EU-kommissionen kortfattat tre olika budgetscenarier. En bibehållen budget med effektivare tillämpning ger möjlighet att öka stödet till små och medelstora lantbruk, menar kommissionen.

Tidigarelagt förslag

En minskning med 30 procent, från dagens 400 miljarder euro över 7 år, innebär en inkomstminskning på över 10 procent för bönder i vissa länder, och mer i vissa branscher. Vilka länder och vilka branscher som kommissionen uppfattar som känsligast framgår inte.

En lite mindre sänkning, på 15 procent, skulle vara mindre kännbar, men fortfarande ha en märkbar effekt på vissa sektorer. I dokumentet understryks det att en sänkning av direktstöden bör åtföljas av att resten av jordbruksbudgeten blir mer träffsäker. Tänkbara förändringar är ett ökat fokus på små och medelstora gårdar, och bättre samordning med landsbygdsprogrammet.

EU-kommissionen har snabbat upp planerna för budgetprocessen. Det skarpa lagförslaget om nästa långtidsbudget ska nu läggas senast den 2 maj, inte den 29 maj som tidigare sagts.

LÄS MER: EU-val kan sätta käppar i Cap-hjulet

PREMIUM: Jordbruksutskott vill ha större jordbruksbudget

PREMIUM: Jordbruket het potatis i EU:s budgetdebatt