facebooktwittermail d

EU-kommissionen: Inga patent på konventionellt förädlade grödor

EU:s lagstiftning tillåter inte att grönsaker som avlats fram med enbart konventionella metoder får patentskydd, slår EU-kommissionen fast.

I ett klargörande av EU:s regelverk kring patent konstaterar EU-kommissionen att växter som förädlats på konventionell väg, till skillnad från genteknisk till exempel, inte kan få patentskydd.

Frågan har varit aktuell sedan EPO, europeiska patentverket, förra året gav patent till en broccoli och en tomat framtagna med konventionell växtförädling.

Väckte oro

Det väckte oro hos bland annat ESA, en intresseorganisation för europeiska utsädesföretag, och EU-parlamentet som i en icke-bindande resolution protesterade mot EPOs beslut.

Vad EU-kommissionens klargörande får för konsekvenser är oklart, då EPO inte är en EU-myndighet och inte är bunden till EUs lagstiftning.

Framavlad melon

EPOs har inte heller varit helt konsekvent i sina beslut, skriver Agra Europe.

I år avslog patentverket en ansökan från Monsanto om patent på en konventionellt framavlad melon.