facebooktwittermail d

EU-kommissionen hotar med glyfosatstopp

EU-kommissionen tänker inte rädda ämnet om medlemsländerna inte är villiga att göra det.

FOTO: ETIENNE ANSOTTE

Vid dagens jordbruksministerråd levererade Vytenis Andriukaitis, EU-kommissionär med ansvar för hälsa och livsmedelssäkerhet, en utmaning till EU-ländernas jordbruksministrar. EU-kommissionen tänker inte ensam ta ansvar för en förlängning av godkännandet av glyfosat.

– EU-kommissionen har ingen avsikt att förlänga ämnets godkännande utan stöd av en kvalificerad majoritet av medlemsstaterna. Det här är, och förblir, ett delat ansvar, sa en bestämd kommissionär efter att ha träffat rådet.

Som EUs regelverk ser ut i dag så är det i första hand medlemsländerna som ska besluta om förlängning av godkännandet av ett ämne som glyfosat. Men finns det ingen kvalificerad majoritet för eller emot så kan, och enligt vissa ska, EU-kommissionen godkänna ämnet ändå, om det fått grönt ljus från ansvariga vetenskaplig expertis. Det var vad som hände förra året, när godkännandet förlängdes med ungefär ett och ett halvt år.

Kryphål

Nu täpper EU-kommissionen igen det kryphål som gör det möjligt för medlemsländer att rösta nej till ett kontroversiellt ämne, och vinna poäng hos glyfosatkritiska väljare, och samtidigt slippa stå till svars inför arga lantbrukare som förlorar sitt mest använda växtskyddsverktyg.

Om det inte övertygar tillräckligt många röster bland medlemsländerna, och om EU-kommissionen menar allvar med sitt hot, så kommer det inte att bli något förlängt godkännande av glyfosat. EU-kommissionen planerar att föreslå ett tioårigt förlängande, men när omröstningen ska ske är inte klart.

LÄS MER: En miljon namn mot glyfosat insamlade

LÄS MER: Tio års förlängning av glyfosat föreslås

Kontroversen kring glyfosat

EUs kemikaliemyndighet, ECHA, konstaterade i en rapport i mars att glyfosat sannolikt inte är cancerogent. Samma slutsats har dragits av EUs myndighet för livsmedelssäkerhet, Efsa, och en rad andra nationella och internationella vetenskapliga bedömningar, men inte av IARC, Världshälsoorganisationens, WHOs, eget institut för cancerforskning. FN-organen WHO och FAO, med ansvar för jordbruk och livsmedel, har tillsammans konstaterat att glyfosat inte är cancerframkallande via kosten.