facebooktwittermail d

Koldioxidtullar för gödsel på förslag

Höga klimatkrav i EU ska inte gynna utländska producenter, anser EU-kommissionen.