facebooktwittermail

Koldioxidtullar för gödsel på förslag

Höga klimatkrav i EU ska inte gynna utländska producenter, anser EU-kommissionen.

Traktor sprider mineralgödsel.
Importerad mineralgödsel kan få en koldioxidavgift om några år. FOTO: DAVID LARSSON

Gödselmedel är en av sex produkter som EU-kommissionen vill lägga ett koldioxidpris på vid import. Priset ska matcha vad det kostar företag i unionen att tillverka motsvarande produkt. På så vis ska risken reduceras för att minskade utsläpp i EU bara ersätts av höjda utsläpp någon annanstans, för att produktionen flyttar till länder med lägre krav eller att importen därifrån ökar.