facebooktwittermail

Nya bindande mål för kolsänkor i jord och skog föreslås

Mer kol ska bindas i marken samtidigt som reglerna förenklas, föreslår EU-kommissionen.

Stig i gammal skog.
Kolupptaget från skogen måste öka, anser EU-kommissionen. FOTO: MARIE HENNINGSSON

Ska klimatförändringarna bromsas räcker det inte att minska utsläppen av växthusgaser. Den kol som redan finns i atmosfären måste också minskas, och det görs bäst av skog och mark. Som en del i det stora klimatpaket som presenterades på onsdagen föreslår EU-kommissionen förändringar i förordningen om markanvändning, skogsbruk och jordbruk, ofta förkortad till lulucf.