facebooktwittermail d

EU-kommissionen föreslår 10-årigt förlängande för glyfosat

Ett kompromissförslag kortar godkännandeperioden med fem år, enligt EU-kommissionens senaste förslag till beslut.

I det ursprungliga beslutsförslaget var perioden 15 år. Den kortare tiden är en kompromiss som EU-kommissionen hoppas ska övertyga tillräckligt många medlemsländer om att världens mest använda växtskyddsmedel ska få fortsätta användas i EU.

Förordat 7 år

EU-parlamentet har förordat ett ännu kortare godkännande, 7 år, men parlamentet har inget direkt inflytande över beslutsprocessen.

Den avgörs av medlemsländerna, och enligt nyhetsbrevet Agra Facts ser det nu ut att finnas en kvalificerad majoritet för ett godkännande.

Snäv marginal

Det är ännu oklart när frågan ska avgöras. Den kommitté som vanligtvis har ansvar för den här typen av frågor har sitt nästa möte den 18:e och 19:e maj.

Men det ger en mycket snäv marginal till att det gällande godkännandet går ut den sista juni, då ett negativt eller oavgjort resultat kräver ytterligare en omröstning, tidigast en månad senare.

Aktuellt med skriftlig röstning

EU-kommissionen sägs överväga att hålla en skriftlig omröstning. Flygtrafiken till och från Bryssel är inte helt återställd sedan terrordåden den 22 mars, och kommissionen vill inte riskera att omröstningen försenas på grund av att medlemsländernas representanter inte kan ta sig till mötet.

LÄS MER: Miljöutskott ratar glyfosat