facebooktwittermail

Kritik mot handelsavtal

EU-kommissionen får bannor för att en konsekvensbeskrivning av Mercosuravtalet inte är klar, trots att avtalet i stort sett är det.

Irländskan Emily O'Reilly är EU:s Ombudsman, med uppgift att granska hur EU:s institutioner sköter sitt arbete.
Irländskan Emily O'Reilly är EU:s Ombudsman, med uppgift att granska hur EU:s institutioner sköter sitt arbete. FOTO: BERNAL REVERT/ BR&U/ EUROPEAN UNION

En konsekvensbeskrivning med hållbarhetsperspektiv borde ha varit klar innan EU:s förhandlingar med Mercosur-länderna avslutades. Det slår EU:s Ombudsman, Emily O'Reilly, fast. EU-kommissionen försäkrar att handelsavtalet inte ska skickas ut för ratificering förrän konsekvensbeskrivningen är klar. Ombudsmannen uppmanar EU-kommissionen att fortsatt se till att det alltid finns en färdig konsekvensbeskrivning innan överenskommelser om handelsavtal sluts.