facebooktwittermail d

EU godkänner svensk etanolimport

EU sade på fredagen ja till Sveriges ansökan om att även i fortsättningen få importera etanol till miljöbilar och bussar.

Det var EU:s tullkodexkommitté som på fredagsförmiddagen beslutade att bifalla Sveriges ansökningar om att få importera etanol för fortsatt bearbetning till biobränslena E85 och ED95. EU:s tillstånd gäller under ett år.

Fredagens besked innebär att den befarade kraftiga tullhöjningen på importetanol uteblir.
- Vi har fått gehör för den svenska linjen om de utvecklings- och klimatfördelar som låga tullar på biodrivmedel innebär. Vi kommer nu att fortsätta arbetet inom EU och WTO för att få till stånd mer generella tullsänkningar på klimatvänliga varor och tjänster, säger handelsminister Ewa Björling i en kommentar.ATL.nu