facebooktwittermail

EU förlänger sanktioner mot Ryssland

Pressen som fått Ryssland att stänga gränserna för EU:s jordbruksprodukter fortsätter.

FOTO: ANN LIND N

Då Ryssland inte ändrat sin politik vad det gäller Ukraina förlängs EU:s sanktioner mot landet till och med den 23 juni 2018. Det beslutade Rådet i veckan. EU:s ekonomiska påtryckningar anses vara den inofficiella anledningen till att Ryssland sedan augusti 2014 har ett i det närmaste totalt importstopp på livsmedel från EU.

Förändring i december

För den del av importstoppet som rör griskött kan det dock vara förändringar på gång. Sedan WTO slog fast att det ryska stoppet för fläsk från hela EU efter utbrott av afrikansk svinpest i delar av unionen bröt mot världshandelsorganisationens regler är Ryssland skyldigt att ändra på embargot. Parterna i handelstvisten har nu kommit överens om att Ryssland har till början av december i år på sig att rätta sig efter WTOs regelverk.