facebooktwittermail

EU-domstolen bekräftar förbud av neonikotinoider

Agrojättar får inte gehör för sina protester.

Neonikotinoider har förbjudits för att skydda viktiga pollinerare, som honungsbin.
Neonikotinoider har förbjudits för att skydda viktiga pollinerare, som honungsbin. FOTO: KRISTINA BÄCKSTRÖM

Riskerna för bin med ämnena klotianidin, tiametoxam och imidakloprid var tillräckligt stora för att det var rätt att förbjuda användning av dem i blommande grödor 2013, konstaterar EU-domstolen. EU-kommissionens beslut att se över de tre verksamma ämnenas godkännanden efter att det kommit fram nya rön om deras effekt på bin var helt lagenlig, liksom det senare beslutet att förbjuda dem.

Bayer, som tillverkar och säljer imidakloprid och klotianidin, och Syngenta, bolaget bakom tiametoxam, vände sig 2013 till EU-domstolen för att få förbuden annullerade. Sedan dess har ett nytt förbudsbeslut fattats i EU, ett som omfattar inte bara blommande grödor, utan all användning utomhus.

LÄS OCKSÅ: Neonikotinoidernas framtid avgjord

LÄS OCKSÅ: Betodlarna beklagar beslut