facebooktwittermail

EU-dom försenar artskyddsutredning

EU-domstolen slår fast en striktare tolkning av Art- och habitatdirektivet än Sverige hittills tillämpat. Nu begär Artskyddsutredningen mer tid för att få in den nya domen i sina förslag.

”Domen är väldigt mycket mer strikt än vad vi hade tänkt oss”, säger Lars Tysklind.
”Domen är väldigt mycket mer strikt än vad vi hade tänkt oss”, säger Lars Tysklind. FOTO: SVERIGES RIKSDAG

Efter år av påtryckningar från bland annat Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket tillsatte regeringen i fjol våras en utredning för att se över Artskyddsförordningen. Tillämpningen av förordningen har de senaste åren bland annat lett till att avverkningar stoppats med hänvisning till olika skyddade arter, med ett flertal rättsprocesser om ersättning till markägarna som följd.