facebooktwittermail d

EU-dom försenar artskyddsutredning

EU-domstolen slår fast en striktare tolkning av Art- och habitatdirektivet än Sverige hittills tillämpat. Nu begär Artskyddsutredningen mer tid för att få in den nya domen i sina förslag.