facebooktwittermail

EU-dom: Bevarandestatus spelar ingen roll

Enligt EU-domstolen ska alla arter som omfattas av Art- och habitatdirektivet vara strikt skyddade, oavsett om de är vanliga nationellt eller inte. Men det finns skilda meningar om domens betydelse för det svenska skogsbruket.

För arter listade i Art- och habitatdirektivet, som åkergroda, gäller ett strikt skydd oavsett bevarandestatus enligt en ny dom från EU-domstolen.
För arter listade i Art- och habitatdirektivet, som åkergroda, gäller ett strikt skydd oavsett bevarandestatus enligt en ny dom från EU-domstolen. FOTO: MOSTPHOTOS

Domar rörande skogsbruket har duggat tätt den senaste tiden. Många fall har haft koppling till Artskyddsförordningen, och nu har det kommit en dom från EU-domstolen om hur artskyddsreglerna ska tillämpas.