facebooktwittermail d

EU-certifiering för lantbrukets kolsänkor på gång

Lantbrukare ska kunna få betalt för kolupptag, tycker EU-kommissionen.