facebooktwittermail

Ettårshögsta för Rottneros

Massatillverkaren Rottneros steg markant för andra handelsdagen i följd och handlades på måndagen till den högsta kursen på ett år. För storägaren Arctic Paper har köpet av drygt hälften av aktierna i bolaget blivit ett lyckokast.

Köpet av Rottneros anses ha blivit ett lyckokast för Arctic Paper.
Köpet av Rottneros anses ha blivit ett lyckokast för Arctic Paper.

Stigande massapriser, gynnsamma valutakursrörelser, effektiviseringar och fjolårets återupptagna utdelning stöder Rottnerosaktien.

Efter ett år med stabila eller lägre massapriser har åtminstone tre stora tillverkare i slutet av 2016 officiellt höjt sina riktpriser i Europa, något som även Rottneros drar nytta av. Till det kommer den svagare kronan och den starkare dollarn, som höjt Rottneros försäljningspriser i kronor räknat rejält.

Var konkursmässigt

Under tidigare vd:n Ole Terland genomfördes en omstrukturering och fokusering av verksamheten efter att bolaget varit konkursmässigt. Förändringsarbetet fortsatte under Carl-Johan Jonsson, som dock lämnade Rottneros i november 2014 sedan han och styrelsen konstaterat att de hade "olika syn på ledarskap och organisationsutveckling".

Extrautdelning aviserad

Därefter har Per Lundeen styrt verksamheten fram till i september 2016, då Lennart Eberleh, med ett förflutet på Billerud Korsnäs, tog över. Per Lundeen är nu bolagets ordförande.

För verksamhetsåret 2015 blev utdelningen 0:50 kronor per aktie, sedan ett tidigare förslag om en utdelning på 0:30 kronor kompletterats med en extrautdelning om 0:20 kronor. När detta aviserades stod aktien i drygt 6 kronor, vilket innebar en direktavkastning om cirka 8 procent.

Bitter budstrid

Rottneros var under slutet av 2012 och början 2013 föremål för en bitter budstrid, då Arctic Paper försökte köpa bolaget när aktien handlades kring 2-kronorsnivån. Finansmannen Peter Gyllenhammar och andra storägare motsatte sig budet, som de menade undervärderade bolaget och som de ansåg kom vid fel tillfälle.

Striden slutade med att Arctic Paper fick nöja sig med att bli ägare till 51 procent av Rottneros. Peter Gyllenhammar sålde i ett senare skede sina aktier till betydligt högre kurser.

Fyra procent upp

Rottneros handlades på måndagseftermiddagen till omkring 8:40 kronor, en uppgång med drygt 4 procent för dagen.

LÄS OCKSÅ: Får böta 1,5 miljon för dödsolycka

LÄS OCKSÅ: 120 miljoner investeras i pappersbruk